Høst og lagring

Målet med optagnings- og lagringsarbejdet er at levere så meget som muligt af det producerede sukker i marken til fabrikken, og dermed ligger fokus på at mindske spildet i alle led. Samtidig er det vigtigt at sikre kvaliteten, så de optagne roer er af god kvalitet både ved levering og lagring.

OPTIMALT HØSTTIDSPUNKT
Jo længere tid roerne får lov at vokse i marken, des mere sukker kan de producere.  

Sukkerroer vokser, så længe temperaturen er over 3°C. Der sker dog det, at tilvæksten bliver mindre hen over efteråret, og siden øges risikoen for frost. Derfor bør roehøsten være overstået ved udgangen af november/starten af december.

Første del af kampagnen:
Hold roerne i jorden indtil umiddelbart før levering.

Midt i kampagnen:
Høst så det passer med direkte levering og læg roer i kule i midten af november, når der er gode optagningsforhold. 

Senere del af kampagnen indtil begyndelsen af december:
Høst så det passer med direkte levering. 

Sidste del af kampagnen:
Levering af roer fra roekule.

GOD OPTAGNINGS- OG ROEKVALITET
Målet er at opsamle den fulde producerede sukkermængde. Dette inkluderer at minimere mængden af spildte og afbrækkede roer. Roer skal endvidere aftoppes korrekt, være rene og med så lille beskadigelse/såring som muligt.
Kvaliteten af optagningen afhænger primært af føreren og sekundært af optageren og vedligeholdelsen af denne. For at få et godt resultat skal optageren nøje justeres til jord- og vejrforhold.  

Forskellen mellem en god og en dårlig optagning påvirker det økonomiske udbytte betydeligt. Det er derfor vigtigt at fokusere på de parametre, som betyder noget for høstkvaliteten, for at opnå et godt resultat. Hvis en maskinstation tager roerne op, bør man sikre sig at få god kvalitet for pengene!

GOD LAGRING I KULE

En god opbevaring mindsker roernes sukkertab og beskytter roerne mod frost. 

For at opnå dette skal de roer, der lægges i kulen være sunde, ubeskadigede, rene og tørre. Det er en fordel, hvis de er blevet høstet i køligt vejr.  

For at minimere sukkertabet bør temperaturen holdes på 2-5°C. Dækning reducerer sukkertabet, holder roerne tørre og mindsker muligheden for store temperatursvingninger. Stiger temperaturen i kulen, skal man forøge ventilationen.
Ved udsigt til langvarig og hård frost, bør der dækkes yderligere.

Følg løbende temperaturen i roekulen og tilpas dækningen derefter. 

Fakta om: Kuledækningsmaterialer

KULELÆGNING, OPTANINGS- OG LAGRINGSPRINCIPPER

I sidste del af november kan der er fortsat være nogen tilvækst i roemarkerne og dette sammenholdt med, at roerne "opbevares" bedst og med mindst tab ved at lade dem stå i jorden, gør at der bør planlægges med direkte levering til omkring midten af december. 

Roer, som skal leveres efter midten af december bør høstes under gode forhold i sidste del af november/første del af december og lægges i kule. 

Kuleplads
Læg roerne på en plads med fast underlag eller alternativt på græsmark/stubjord. Kulelægning på opkørt jord kan sænke renheden med flere procentenheder. Undgå endvidere lavtliggende steder, hvor der er risiko for at der kan samles vand, og endvidere er frostrisikoen også større i lavtliggende områder. 

Kuleform - tagformet eller planlager?
En tagformet (trapezformet) kule har en stor overflade, som er god til at fjerne roernes overskudsvarme, men er mere udsat under frost og blæst.
Planlager - roerne placeres opad 2 lag storballer placeret på paller, så der er ventilation under halmballerne og ind i kulen. Denne kuleform har dårligere ventilation end en tagformet kule men er nemmere at frostbeskytte.

  • Kulerne frostbeskyttes med kornpresenning eller fiberdug, og for tagformet kule suppleres med halm langs kulens fod. Dette giver en god vindbeskyttelse og sikrer mod den første frost, samt minimerer kuletabet.
  • Ved langvarig frost under minus 5 ºC suppleres med ekstra frostbeskyttelse.
  • Kulehøjde max. 2,5 m, bredde max 10 m.
  • Kulerne bør have en jævn overflade for at undgå "frostlommer".
  • Placer gerne roekulerne i læ langs bygninger, skov eller læhegn.  

Tagformet kule: 

Tagformet kule - frostbeskyttelse

Alm. frostbeskyttelse ved temperaturer ned til minus 5 ºC:
Kulen max. 2,5 m høj og ca. 10 m bred. Dækning med kornpresenning eller fiberdug. Suppleres med halm langs kulens fod. Dette giver en god vindbeskyttelse og sikrer mod den første frost, samt minimerer kuletabet.

Perioder med varmere vejr

Ventilér ved behov.

 

Perioder med kragtig og langvarig frost

Øg frostbeskyttelsen med halm og ekstra vindbeskyttelse

 

Planlager op ad halmballer

har dårligere mulighed for ventilation. Læg halmballerne på paller for at give luftcirkulation ind i kulen. Toppen dækkes først i perioder med frostrisiko, og frostbeskyttelsen fjernes igen ved varmere vejr.

 

Planlager

 

Planlager max. 2,5 m høj og max. 10 m bred. Planlager, mellem 2 lag storballer placeret på paller, sikres ved overdækning med kornpressenning eller fiberdug. Ved begyndende frost lukkes pallerne vindtæt. I perioder uden frost fjernes overdækningen for at roerne bedre kan ventileres.

 

 

Perioder med frostrisiko

 

Frostbeskyt med fiberdug eller kornpressenning.

 

 

Perioder med varmere vejr

 

Fjern frostbeskyttelsen for at roerne bedre kan ventileres.

 

 

 

Gør brug vejrudsigten med 5- døgnsprognosen.Ved lagring af friske, rene og skånsomt høstede roer minimeres tabet under lagring i kule. Undgå rådne eller delvist rådne roer i kulerne, da råd hurtigt kan brede sig til naboroerne. Det er en fordel, at roer der høstes til lagring, høstes under kølige forhold (max. 5 - 8 °C).