Roefrø

En sortskommission bestående af repræsentanter for DKS (Danske Sukkerroedyrkere) og for Nordic Sugar udvælger de sorter, der vil blive tilbudt dyrkerne i det følgende dyrkningsår. Udvælgelsen sker blandt danske og udenlandske frøsorter principielt på basis af danske forsøgsresultater.

Nederst kan du læse beskrivelse af de tilbudte roesorter.

Beskrivelsen ligger som pdf-fil.

Se sortsbeskrivelse til 2022 ved at klikke her.